แบ่งปัน

13802023481

ที่อยู่: ห่างจากตัวเมือง 8ก.ม ตรงข้าม โรงเรียนบ้านพี้ ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์

เบอร์โทรศัพท์ : 086-7709754

อีเมล์ : poopydey@hotmail.com