แบ่งปัน

รายละเอียด : บริการอาหารและเครื่องดื่ม

13654338541

ที่อยู่: 63 หมู่ 14 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280

เบอร์โทรศัพท์ : 081-9731482 / 084-2325247

อีเมล์ : klinkhaorai@hotmail.com

Web Site : www.กลิ่นข้าวไร่.com