แบ่งปัน

รายละเอียด : บริการบ้านพัก : บ้านพัก 5 หลัง

ราคาปกติ 1,500-4,500 บาท

บ้านนภัสวรรณ 1 พักได้ 10-12  คน ราคา 5,500 บาท
บ้านนภัสวรรณ 2 พักได้ 2 คน ราคา 2,000 บาท
บ้านนภัสวรรณ 3 พักได้ 8-10 คน ราคา 5,000 บาท
บ้านพิมพ์ พักได้ 2 คน ราคา 2,000 บาท
บ้านภูมิ พักได้ 2 คน ราคา 2,000 บาท
กางเต็นท์ 500-800  บาท (พร้อมอาหารเช้า – กาแฟ) นำเต็นท์มาเอง  150  บาท

13653470291 13653471442 13653473583

ที่อยู่: เลขที่ 190 หมู่ 13 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เบอร์โทรศัพท์ : 0846228514, 0873156258