แบ่งปัน

รายละเอียด : บ้านพักหลังเดี่ยว บ้านพักจำนวน 7หลัง บ้้านพันดาว 2,000 บาท, บ้านประดับดอย 3,000 บาท, บ้านอัมพิกา 2,500 บาท, บ้านเดือนดารา 1,500 บาท, บ้านสิบสองปันนา 1,500 บาท, บ้านสุฌาดา 2,000 บาท, บ้านสุพรรณิการ์

ราคาปกติ 1,500-3,000 บาท

13658620321

ที่อยู่: ม.1 ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เบอร์โทรศัพท์ : 081-284-9524, 081-281-8433

อีเมล์ : ampaijit@gmail.com

Web Site : www.khaokhopradubdoy.lcom