แบ่งปัน

รายละเอียด : บริการ ห้องพัก ทีวี ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เคเบิล WiFi มุมกาแฟ

ราคาโปรโมชั่น 800-1000

13811435781

ที่อยู่: สะเดาะพง

เบอร์โทรศัพท์ : 0800296397

อีเมล์ : miwjang@windowslive.com

Web Site : https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%AD-%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7-%E0%B