แบ่งปัน

รายละเอียด : จำนวนบ้านพัก : มากกว่า 20 หลัง รับนักท่องเที่ยวได้จำนวนมาก

ราคาปกติ 1,200-5,000 บาท

13653182191 13653183732

ที่อยู่: หมู่ 6 ต.แคมป์สน อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

เบอร์โทรศัพท์ : 0867111542