แบ่งปัน

จุดผ่านเล็กๆ บนทางหลวงหมายเลข 2258 สาย นางั่ว – สะเดาพง ระยะทางประมาณ 10 เมตรตรงนี้ เกิดความมหัศจรรย์ที่ยากจะอธิบายให้เด็กๆได้ฟังความ มหัศจรรย์ของเนินมหัศจรรย์ คือการที่สิ่งของที่เราใช้ทดลองสามารถเคลื่อนตัวขึ้นไปสู่ที่สูงได้ ค้านกับการที่มองเห็นด้วยสายตา ที่นิยมทดลองกันมากที่สุด คือการจอดรถยนต์ไว้ที่จุดกำหนด ปลดเกียร์ว่าง รถจะค่อยๆ ไหลขึ้นเนินที่สูงกว่าไปได้ด้วยตัวเองได้เองอย่างประหลาด สร้างรอยยิ้ม และคำถามให้กับทุกคนได้ ว่าทำไม รถไหลขึ้นเนินไปได้

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94

จากการพิสูจน์ในเชิงวิทยาศาสตร์  ปรากฏการณ์นี้ เกิดจากภาพลวงตานั่นเอง เนื่องจากเมื่อวัดระดับของความสูงระหว่างต้นเนิน และปลายเนิน พบว่าที่ตาเรามองเห็นว่าเป็นตีนเนินที่ต่ำกว่านั้น แท้จริงอยู่ในระดับที่สูงกว่าปลายเนินที่ดูเหมือนเป็นยอดเนิน  ดังนั้นรถจึงสามารถไหลขึ้นเนินได้ตามทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเอง

113654168

นินมหัศจรรย์ อยู่ที่บริเวณ หลักกิโลเมตรที่ 17-18 ของทางหลวงหมายเลข 2258 (นางั่ว – สะเดาพง) จุดผ่านก่อนจะขึ้นไปเขาค้อ จากด้านนางั่ว การทดสอบเนินมหัศจรรย์ จะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากจุดที่่เป็นเนินทดลอง เป็นทางที่ใช้สัญจรปกติ ซึ่งอาจมีรถยนต์วิ่งสวนทางกันตลอดเวลา อาจต้องเปิดไฟกระพริบ เพื่อเป็นสัญญาณให้เพิ่มความระมัดระวังด้วย